ZANDVOORT - 11 september 2019 – Op het Circuit van Zandvoort zijn afgelopen week de werkzaamheden gestart ter voorbereiding van de Formule 1 races in 2020. Struiken zijn gekapt en paddenschermen worden geplaatst. Komende week wordt er een klopjacht gehouden om alle rugstreeppadden en zandhagedissen weg te vangen die de Formule 1 races in de weg zitten. Het duingebied wordt schoongeveegd en de arme beestjes worden gedeporteerd naar reservaten.

Vanaf 1 oktober volgt de grote verbouwing van het Circuit van Zandvoort. Diverse duinen worden plat geschoven, nieuwe tribunes gaan het duinlandschap domineren, tunnels worden gegraven, geluidwallen worden verwijderd, delen van het duingebied worden geasfalteerd en een nieuw weg wordt aangelegd naar de boulevard. Een grote verbouwing die door de Circuit directie wordt afgedaan als enkele kleine aanpassingen.

Voor de Stichting Duinbehoud en diverse andere milieu organisaties is dit aanleiding om in het geweer te komen tegen deze vernieling van het duingebied rond Zandvoort. Bij de provincie Noord-Holland is bezwaar gemaakt tegen de verleende ontheffing om het leefgebied van beschermde diersoorten te vernielen. Ook zijn handhavingsverzoeken ingediend bij provincie en gemeente, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd zonder de benodigde vergunningen. Voor de natuur- en milieuorganisaties is het onbegrijpelijk, dat het Circuit van Zandvoort een groot evenement denkt te organiseren zonder de daarvoor benodigde vergunningen aan te vragen.