ZUID-KENNEMERLAND - Natuurmonumenten vraagt de aandacht voor de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland, een prachtige en belangrijke landschapszone! Provincie Noord-Holland is bezig met een toekomstplan voor de binnenduinrand in Zuid-Kennemerland. Als inwoner van de regio is het mogelijk om een enquête in te vullen over de toekomst van en méér natuur in dit stuk landschap.

Natuurmonumenten is blij met de aandacht voor dit bijzondere deel van ons landschap. Wij willen hier graag meewerken om van intensief agrarisch gebruikte graslanden met heel beperkte variatie in planten en dieren te gaan naar natuurgraslanden die vol staan met bloemen en waar veel insecten leven. We steunen dan ook het idee voor meer natuurwaarde in de graslanden. In de vragenlijst wordt u gevraagd uw mening te geven over verschillende natuurtypes en medegebruik.

Rijk aan bloemen en insecten
Wij willen gaan voor het mooiste en hoogst haalbare: een geleidelijke natuurlijke overgang van de duinen naar het binnenland, waar schoon kwelwater benut wordt voor natuurontwikkeling. Een duinrand met vochtig hooiland dat uitbundig bloeit en zoemt. Vele malen mooier dan de huidige saaie groene velden met Engels raaigras waar hooguit een enkele vlinder vliegt!

Kruidenrijk en faunarijk grasland, een ander natuurtype dat genoemd wordt, heeft zeker ook natuurwaarden. Het is al een stuk gevarieerder dan eenkleurig-groene Engels raaigrasakkers. Maar omdat we het mineraalrijke kwelwater uit de duinen kunnen benutten, kunnen we zoveel meer moois bereiken! Zie het als een ‘upgrade’ van een grasland vol met paardenbloemen naar een rijke orchideeënweide.

Zorgen en kansen
We maken ons zorgen over activiteiten die bovenstaande natuur aantasten. Met name zijn dat bedrijven die of veel stikstof uitstoten die de nabijgelegen natuur belasten, of de percelen veel te intensief gebruiken waardoor er nauwelijks een bloem kan bloeien.

Er zijn mooie mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer en natuurvriendelijk boeren in de verschillende natuurtypes. Natuurmonumenten werkt al veel samen met pachters aan meer natuur. Zij beheren natuurgraslanden in onze gebieden door bijvoorbeeld laat te maaien zodat bloemen kunnen uitbloeien en door het hooi af te voeren. Pachters die onder deze voorwaarden natuurvriendelijk beheren zijn van harte welkom en kunnen bijdragen aan de natuur in onze gebieden en op deze graslanden.

Geef voor 3 september uw mening via onderstaande link: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Juli_2021/Wat_betekent_de_natuur_in_Zuid_Kennemerland_voor_u