ZANDVOORT - De Gemeente Zandvoort ondersteunt de initiatieven op het Gasthuisplein. Het pittoreske plein midden in het hart van Zandvoort.Daar vindt u het oudste cafe van Zandvoort en het cultuur historisch museum dat ook een steentje bijdraagt aan de levendigheid.Wij zijn allen getroffen door het Coronavirus, daarom is het goed om te weten dat de gemeente Zandvoort dit plan ondersteunt.

Wat is het plan?
Vanaf het weekend van 1 augustus – tot begin september wordt het Gasthuisplein afgesloten voor verkeer. Op vrijdag, zaterdag en zondag. Dat betekent dat het terras van het Wapen rondom het museum komt te staan.Niet alleen een terras maar ook een heus podium voor degenen die graag een optreden willen verzorgen. Denk aan zangkoren, balletschool, sportdemonstraties, workshop voor kinderen, een kledingschouw, start buitenwandelingen….. alles kan en mag als het maar leuk is.

Wie wil er optreden op vrijdag, zaterdag en/of zondag (tijden in overleg met het Wapen)
Aanmelding met voorkeur tijdstip en motivatie via:wapenvanzandvoort@kpnmail.nl
Contactpersoon Wapen Van Zandvoort, Brigitte van Eig.

Voor en/of na het optreden kunt u een hapje drankje doen bij het Wapen of een bezoekje brengen aan het museum.

Welkom op het Gasthuisplein, gezellig en gastvrij!

Aanleiding:
De horeca en musea zijn hard getroffen door het corona virus. Horeca mogen onder strikte voorwaarden open, men moet blijven zitten zowel binnen als op de terrassen en de 1,5 meter moet gehandhaafd worden. Voor musea geldt hetzelfde en heeft het bezoekersaantal drastisch zien teruglopen. Dit komt enerzijds doordat men moest reserveren en anderzijds doordat zij doorgaans te maken heeft met risicogroepen. Ook organisatorisch geeft dit zorgen.

Daarnaast ligt het Gasthuisplein wel in het centrum maar niet in de loop, waardoor het wandelende publiek massaal het Gasthuisplein ontloopt. De blauwe lijnen die zijn getrokken door het centrum, de vissen die zijn getekend, het accent wat wordt gelegd op het Kerkplein en de Haltestraat d.m.v. afsluiting hiervan, vlaggen etc werkt niet mee aan de doorloop via het Gasthuisplein.

In nauw overleg met de Gemeente Zandvoort en de ondernemers van het Gasthuisplein (Wapen van Zandvoort, Zandvoorts museum) zijn wij nu tot de volgende maatregelen gekomen.
- Sfeerverlichting doortrekken over het Gasthuisplein
- Wegwijzer stickers op de ramen van het Raadhuis

Daarnaast willen we weer een evenement organiseren op het plein waarbij rekening moet en kan worden gehouden met de voorwaarden die het RIVM aan ons opleggen. Namelijk dat iedereen moet blijven zitten en de 1,5 meter kan worden gehandhaafd.

Het wapen van Zandvoort gaat zijn terras voor het Zandvoorts museum plaatsen. Hierdoor ziet men vanaf de Kleine Krocht dat er een terras is. Tegen de betonnen rand komt er een podium. Dit podium zal worden gevuld door het Wapen van Zandvoort en het Zandvoorts museum. Denk hierbij aan kinderkunst, muziek, life cooking etc. Daarnaast gaan wij een oproep plaatsen om van dit podium een "open podium" te maken. Gevraagd wordt aan de inwoners van Zandvoort wanneer zij een talent hebben, jong of oud zij mee willen doen aan dit podium. Coördinatie hiervan komt bij het Wapen van Zandvoort en het Zandvoorts museum.

Hierdoor komt er beweging op het plein en bieden we wellicht de Zandvoorters en de bezoekers in deze tijd (waarin de meeste thuisblijven in de vakantie) ook een vakantiebesteding.

Denk bijvoorbeeld aan de seniorenvereniging. Zij hebben dit jaar nog geen evenement kunnen organiseren vanwege Covid-19. Juist zij kunnen gebruik maken van dit terras, muziek op het podium en in groepjes naar het museum en alles op een veilige manier. (zomaar een idee)

Waar zijn we nog meer mee bezig?
- verfraaiing betonnen rand op het Gasthuisplein d.m.v. bijvoorbeeld bloembakken of expositiepanelen
- Podium
- invulling van het podium
- campagne voor het open podium en daarmee voor het Gasthuisplein.