ZANDVOORT - Het omvormen van twee taxistandplaatsen in de Haltestraat naar snor-, brom- en motorfiets stallingen en het kunnen fietsen in twee richtingen zijn twee van de drie wensen die de gemeente momenteel uitvoert op verzoek van de werkgroep Haltestraat. Ook wil de werkgroep Haltestraat, die bestaat uit bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, dat de gemeente kijkt naar de evenementenborden.

De werkzaamheden leveren vrijwel geen overlast op.  Verkeer voor bevoorrading en bezoek kan doorrijden. Een verkeersregelaar zal hiervoor zorgen. Afhankelijk van het weer zullen de werkzaamheden niet langer dan een week duren.

Historie

Om overlast voor bewoners en omwonenden van de Haltestraat en omgeving zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken is de werkgroep “Haltestraat e.o.” een jaar geleden in het leven geroepen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van betrokken organisaties, bewoners, politie, horeca en de gemeente.