ZANDVOORT - Elke 1e woensdag van de maand wordt er een actueel thema besproken in "het Alzheimer Trefpunt", dit keer is dat: Financiën.

Bij dementie moeten financiële zaken goed geregeld worden

Als er sprake is van dementie zijn er financieel veel zaken die goed geregeld moeten worden. Er is bescherming nodig om misbruik te voorkomen.
In het Alzheimer Trefpunt Zandvoort wordt daarover gesproken met twee deskundigen: Fonz Halfman en Laura van der Voorn. Halfman is specialist op het gebied van financieel misbruik bij ouderen. Van der Voorn werkt als aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling bij steunpunt huiselijk geweld Kennemerland.

Er is gelegenheid om informatie te krijgen, vragen te stellen en ervaringen te delen.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 12 december. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar, de bijeenkomst wordt afgesloten om 21.00 uur.

U bent van harte welkom, deelname is gratis.
De locatie: Ontmoetingscentrum Het Juttershart, Huis in het Kostverloren, Burgemeester Nawijnlaan 100.

Mocht het lastig zijn te komen in verband met degene waarvoor u zorgt, dan kunt u via de Plusdienst een vrijwilliger regelen die bij diegene blijft terwijl u deelneemt aan het Alzheimer Trefpunt. U kunt de Plusdienst bereiken via telefoonnummer: 023-5717373.