ZANDVOORT - Stichting Duinbehoud gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 26 april 2022 om de natuurvergunning voor het Circuit Park Zandvoort in stand te laten.

Natuur de dupe
Een belangrijke motivatie voor Stichting Duinbehoud om in hoger beroep te gaan is de toename van de stikstofuitstoot door het Circuit Park Zandvoort met de komst van de Formule 1 races naar Zandvoort. De oorzaak hiervan is, dat Formule 1 racewagens rijden zonder katalysator en met zeer hoge snelheden. Dit veroorzaakt een enorm hoge stikstofdepositie op het naastliggende natuurgebied.

Extreem hoge stikstofuitstoot
De provincie Noord-Holland heeft bij de vergunningverlening in het verleden onvoldoende rekening gehouden met de extreem hoge stikstofuitstoot door Formule 1 racewagens. Daarom heeft Stichting Duinbehoud een contra-expertise laten uitvoeren door een deskundig bureau, Apollon Milieu.

Raad van State
Apollon Milieu kwam in haar berekeningen uit op een veel hogere stikstofdepositie in het duingebied dan waar de provincie Noord-Holland rekening mee had gehouden. De rechtbank Noord-Holland vond het echter niet nodig om de contra-expertise van Apollon milieu betrekken in haar oordeel. Duinbehoud heeft daarom de zaak nu ter beoordeling voorgelegd aan de Raad van State.

Duinbehoud is dé onafhankelijke stichting voor bescherming van de kust. In belang van de natuur en mensen. Want de kust, die koesteren we. Meer weten? Ga naar www.duinbehoud.nl