OMGEVINGSDIENST IJMOND - Op 8 mei 2017 startte GreenBiz Beverwijk met een uniek Energiepositief project op bedrijventerrein de Kagerweg. Sinds 2011 werken ondernemers op dit terrein samen om te verduurzamen. In de afgelopen jaren zijn er diverse successen geboekt. Nu willen ze meer. Met de ambitie om als bedrijventerrein energiepositief te worden, willen de Beverwijkse ondernemers de Kagerweg een van de meest vooruitstrevende bedrijventerreinen van Nederland maken.

Kostenneutraal verduurzamen

Verduurzamen wordt gemakkelijker wanneer je krachten bundelt. De resultaten binnen GreenBiz Beverwijk onderbouwen dat. Om te verduurzamen is het ook noodzakelijk om te investeren. Om bedrijven hierin te faciliteren start GreenBiz op de Kagerweg met een uniek project in samenwerking met Stichting Bedrijfsterreinen Energiepositief (BE+), een partij die de komende vijf jaar in Nederland 250 bedrijventerreinen energiepositief wil maken.

Kagerweg Energiepositief

Het project Kagerweg Energiepositief biedt ondernemers de kans om gezamenlijk hun bedrijventerrein grootschalig en flexibel te verduurzamen, door een slimme combinatie van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Maar wat dit project echt onderscheidt, is dat het mogelijk is om dit kostenneutraal te doen. Voorfinanciering van de energiemaatregelen en terugbetaling vanuit de besparing op de energierekening zorgt ervoor dat de verduurzaming niet ten koste gaat van investeringen uit het primaire proces van ondernemers.

Een belangrijke voorwaarde is dat voldoende bedrijven deelnemen. Het gaat hier om bedrijven die samen zorgen voor 70% van het totale energieverbruik op het bedrijventerrein Kagerweg.

Meer informatie en deelnemen?

Ondernemers die gevestigd zijn op de Kagerweg en graag meer informatie willen, zijn op 8 juni of 13 juni van harte welkom bij informatiebijeenkomsten waar GreenBiz Beverwijk, wethouder De Rudder en BE+ u van meer informatie voorzien. Op www.greenbizijmond.nl/kagerwegenergiepositief kunt u zich hiervoor opgeven. Ook vindt u hier een overzicht van de stappen die in dit project doorlopen worden.

Andere ondernemers die meer informatie willen over het verduurzamen van het eigen bedrijf kunnen terecht op www.greenbizijmond.nl

.