OVERVEEN - Donderdag 1 juni vond de feestelijke opening plaats van landhuis Elswout, gelegen op het gelijknamige landgoed in Overveen. Daarmee is het landhuis bijna anderhalve eeuw na de start van de bouwwerkzaamheden eindelijk voltooid. Ondernemer Luigi Prins (Cobraspen Groep) bouwde het rijksmonument af volgens de originele negentiende-eeuwse interieurtekeningen van architect Constantijn Muysken. Tijdens de openingsceremonie ontving Prins voor zijn inspanningen ter behoud van monumentaal vastgoed bovendien de prestigieuze Ondernemerspenning, uit handen van de burgemeester van Bloemendaal.


De openingsceremonie werd verder opgeluisterd door een spetterende show, gechoreografeerd door Marc Forno. Daarmee vormde de opening het passende slot van een drie decennia omspannend passieproject, het levenswerk van eigenaar en vastgoedinvesteerder Luigi Prins. Hij heeft het landhuis afgebouwd naar het ontwerp van de negentiende-eeuwse eigenaar Willem Borski III en diens architect Constantijn Muysken.

"Wat in de jaren negentig van de vorige eeuw begon als een ambitieus plan om landhuis Elswout af te bouwen, bleek een langjarige proef van volharding", blikt Prins terug. "Gesterkt door de visie van Borski en Muysken hebben we het onmogelijke nu toch weten te realiseren en is het resultaat alle tijd, kosten en hoofdbrekens meer dan waard."

Prins heeft het monumentale landhuis inmiddels in gebruik als hoofdkantoor van Cobraspen Groep.

Ondernemerspenning

Een bijzonder moment in de openingsceremonie was de erkenning van Luigi Prins' verdiensten ter behoud van monumentaal vastgoed. Onverwacht voor zowel de genodigden als de gastheer zelf, reikte Elbert Roest, burgemeester van Bloemendaal, hem de Ondernemerspenning uit. Prins ontving de prestigieuze onderscheiding vanwege zijn inzet voor het restaureren en transformeren van monumentaal vastgoed. Daarmee heeft hij onder meer het voortbestaan van het voormalige CSM-fabrieksterrein in Halfweg (tegenwoordig SugarCity), het voormalig hoofdkantoor van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland in Bloemendaal (PEN-gebouw) en nu dus ook landhuis Elswout in Overveen veiliggesteld.

Luigi Prins: "Grandeur van Elswout voor volgende generaties neergezet"

Het oorspronkelijke landhuis op buitenplaats Elswout dateert uit 1633 en heeft verschillende eigenaren gekend, maar kwam in de negentiende eeuw tot grote bloei onder drie generaties van de handels- en bankiersfamilie Borski. De laatste Borski van Elswout - Willem Borski III – had grootse plannen voor het landhuis en gaf architect Constantijn Muysken opdracht tot de bouw van een Italiaans paleis. Het project kwam echter stil te liggen na zijn plotselinge dood, in 1884. Elswout bleef onafgebouwd en meer dan een halve eeuw lang stonden enkel de vier gevels overeind.

In WO II hebben de Duitsers het pand geconfisqueerd en van vloeren en een dak voorzien, zodat het landhuis in de strijd kon worden ingezet. Weer een kwart eeuw later, in 1970, kwam het landhuis in bezit van Staatsbosbeheer. Voor een symbolisch bedrag van 1 gulden verkocht Staatsbosbeheer landhuis Elswout vervolgens rond de eeuwwisseling aan Cobraspen Groep, dat uiteindelijk in 2004 startte met de afbouw in de door Willem Borski III beoogde stijl. Daartoe nam Luigi Prins de originele interieurtekeningen als uitgangspunt, die hij na intensief archiefonderzoek bij een van de nazaten van de familie Borski had teruggevonden.

"Met de tekeningen van Muysken als leidraad hebben we nu, bijna honderdveertig jaar later, de droom van Willem Borski III weten te verwezenlijken", aldus Luigi Prins. "Door vast te houden aan onze eigen visie en overtuiging hebben we zo de negentiende-eeuwse grandeur van Elswout alsnog voor volgende generaties neer kunnen zetten."

Over Luigi Prins & Cobraspen Groep

Luigi Prins is directeur, eigenaar en oprichter van vastgoedonderneming Cobraspen Groep. Met Cobraspen is Prins gespecialiseerd in onder andere het behoud van monumentaal en industrieel erfgoed, in de driehoek Haarlem, Amsterdam en Halfweg, waar het SugarCity heeft ontwikkeld. Dat doet Cobraspen door vastgoed met oog voor de historie te restaureren, transformeren en eventueel een nieuwe functie of invulling te geven.