ZANDVOORT - Zandvoort wil voor bezoekers en bewoners aantrekkelijk en uitnodigend zijn.Met een kwalitatief en divers jaarrond aanbod. Voor bezoekers, bewoners en ondernemend Zandvoort.

Het oude gedeelte van het Raadhuis staat al jaren leeg. De statige Raadzaal boven wordt nog wel gebruikt.Wat is er mooier om beneden een Pop Up museum te maken. Dit sluit immers prima aan bij de Cultuurvisie in wording en het actieplan Centrum.

We verwachten met deze expositie zowel een breed nationaal publiek, als buitenlandse toeristen te bereiken. Het bestuur van het Zandvoorts museum ondersteunt de plannen.

Twee Zandvoortse verzamelaars
Ferry Verbruggen van Pole Position heeft een unieke verzameling automobilia. Denk aan kinderauto’s, schaalmodellen van historische racewagens enz. Jelle Attema heeft prachtige houten en metalen geluidsapparatuur. Deze zijn ook deels te horen bij demonstraties. Er komt een model van de allereerste tinfoliefonograaf van Edison.

Ook zijn er tientallen versies van Nipper, het bekende witte hondje dat luistert naar de stem van zijn baas (His Masters Voice). Maar er komen ook voorlopers van de jukebox: Grote houten platenspelers met muntinworp die rond 1920 in danszalen werden gebruikt. Enkele dames tonen op de dansvloer prachtige Charleston-jurken uit de ‘twenties’.


Een museale presentatie
Er komt een mooie tijdelijke tentoonstelling van deze verzamelaars. In de oudbouw (beneden) van het Zandvoortse Stadhuis. We gaan uit van een laagdrempelige entree aan de Haltestraatingang. De organisatie ligt in handen van het Zandvoorts museum. Het is de bedoeling dat de periode van in gebruik neming tweeëneenhalf jaar zal zijn, ingaande juli 2021 met een mogelijke verlenging van een jaar. De streefdatum van de opening zal in de maand juli 2021 zijn.