BLOEMENDAAL - De provincie gaat onderzoeken wat er nodig is om de maximum snelheid op de Zeeweg (N200) naar Zandvoort te verlagen van 80 km/u naar 60 km/u. En of die maatregelen eerder dan het geplande groot onderhoud in 2028 kunnen worden uitgevoerd.


De provincie onderzoekt welke aanpassingen nodig en mogelijk zijn om van de Zeeweg een geloofwaardige 60-km-weg te maken. Daarbij wordt het effect op omliggende wegen in Zandvoort en Bloemendaal eerst zorgvuldig in beeld gebracht.

Begin 2023 start een studie naar mogelijke aanpassingen aan de Zeeweg (N200), die de provincie bij het groot onderhoud in 2028 kan uitvoeren. Daarin wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid om de snelheid te verlagen. Omdat er op de Zeeweg relatief veel ongevallen plaatsvinden en een snelheidsverlaging daar mogelijk een oplossing voor biedt, haalt de provincie dat deel van het onderzoek naar voren.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof: “60 vraagt om een andere weginrichting. Pas bij het groot onderhoud in 2028 zijn ingrijpende aanpassingen aan de weg mogelijk. Ik ga onderzoeken of we vooruitlopend daarop, dus niet pas over 6 jaar, maatregelen kunnen nemen om van de Zeeweg een geloofwaardige 60-kilometer-per-uur-weg te maken.”

Voor de knoop wordt doorgehakt, brengt de provincie het effect op het omliggend wegennet in beeld. Olthof: “Het gaat mij erom dat we maatregelen nemen die de veiligheid verbeteren. Maar die maatregel moet niet ergens anders een probleem veroorzaken. Dat moeten we echt eerst zorgvuldig in beeld brengen.”

Slow lane

De provincie gaat ook serieus bekijken hoe zij snorfietsers kan verplichten uitsluitend van het zuidelijke fietspad gebruik te maken. Daarmee wordt het noordelijke fietspad een zogenaamde ‘slow lane’. Gedeputeerde Olthof deed deze toezeggingen tijdens de vergadering van de statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid op 29 september 2022.

Zeeweg

Op de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee vinden relatief veel ongevallen plaats. De provincie en de gemeente Bloemendaal werken samen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie pakt begin 2023 eerst de plekken aan waar auto’s en fietsers elkaar kruisen: bij de aansluiting met de Parnassiaweg en de uitrit van camping De Lakens. Hier worden extra verkeersborden geplaatst, duidelijkere markeringen gemaakt en verkeersdrempels aangelegd. Vanaf camping De Lakens tot aan de boulevard Barnaart wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/u. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers.

Trajectstudie

In 2028 staat groot onderhoud aan de Zeeweg gepland. Dat is het moment om, indien nodig, ingrijpender maatregelen te nemen. Ter voorbereiding op het groot onderhoud start de provincie in 2023 een trajectstudie naar de Zeeweg. Ook ideeën die eind 2021 bij de prijsvraag van het ABC Architectuurcentrum Haarlem zijn aangedragen, worden in de trajectstudie onderzocht.