ZANDVOORT - De provincie Noord-Holland wil dat het circuit in Zandvoort een grote asfaltlaag verwijdert. Deze is als ondergrond bedoeld om tijdelijke tribunes neer te zetten voor tijdens de Formule 1. Volgens de provincie lijkt het erop dat er geen ontheffingen waren om het asfalt in de duinen te storten.

Het gaat om een voornemen van de provincie, het circuit heeft een week de tijd gekregen om te reageren. Als die zienswijze niet leidt tot een ander standpunt van de provincie, moet het circuit de asfaltlaag voor half augustus weghalen. Zo niet, dan wordt een dwangsom van 300.000 euro opgelegd. Het moet in augustus gebeuren, want dan heeft het duingebied volgens de provincie nog voldoende tijd om te herstellen om beschermde diersoorten een winterrustplaats te bieden.

Natuurorganisaties ontdekten de plak zogeheten asfaltgranulaat op dronebeelden van het circuit en kregen het vermoeden dat het circuit daarvoor geen ontheffing op de wet Natuurbescherming had gekregen. Daarop hebben ze een handhavingsverzoek gedaan. De natuurorganisaties claimden zelfs dat het om giftig asfalt zou gaan, maar dat bleek na onderzoek niet het geval.

Robert van Overdijk, algemeen directeur van Circuit Zandvoort, heeft 'het volste vertrouwen' dat het circuit en de overheid er de komende tijd gaan uitkomen. Hij verwijst naar de aanstaande Formule 1-races, waarvoor nu eenmaal veel tribunes nodig zijn. "Ik begrijp dat veel partijen dit wederom aangrijpen om ophef over te maken. Feit is dat we het hier over een evenement van wereldniveau hebben met ruim 100.000 bezoekers per dag. Alle overheden zijn het erover eens dat dit op een veilige manier dient te gebeuren, daar zijn tribunes voor nodig. Dit is altijd compleet helder geweest, deze tribunes dienen op een veilige en stabiele ondergrond te staan."

Evenemententerrein
Hij wijst erop dat het circuit een ontheffing heeft voor 'tijdelijke onttrekking' van het leefgebied van beschermde diersoorten. "De afgelopen maanden hebben we veelvuldig overleg gehad met overheden over dit onderwerp. Het proces is altijd compleet transparant en in overleg gaan. Op alle vlakken voldoet dit aan de normen met betrekking tot tijdelijk onttrekken van leefgebied van diersoorten. Het betreft nogmaals tijdelijke onttrekking, daarna gaat het weer terug naar de natuur. Het gebruikte materiaal is wederom, nu ook door de provincie, schoon en niet giftig bevonden dus tast de natuur niet aan. Buiten dat laten we wel wezen, het circuit is al 70 jaar een evenemententerrein, geen natuurgebied. Dat wordt blijkbaar nogal eens vergeten door deze en gene."