ZANDVOORT - Het Circuit Zandvoort mag de werkzaamheden voor de Formule 1 die komend jaar in de kustplaats wordt verreden voortzetten. Dat heeft de Haarlemse rechtbank zojuist bepaald.


Daarmee zijn de eisen van natuurorganisaties afgewezen: volgens Stichting Duinbehoud, Milieudefensie en andere eisers had de provincie geen toestemming mogen geven voor graafwerk bij het racecircuit, omdat het leefgebied van beschermde rugstreeppadden en zandhagedissen erdoor wordt aangetast.

Geen afbreuk
De voorzieningenrechter "ziet geen grond om aan te nemen dat met het verlies van dit beperkte gebied afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad en zandhagedis".

De provincie Noord-Holland en de advocaten van het circuit stelden al eerder tijdens de behandeling van het kort geding dat de gevolgen van de werkzaamheden beperkt en tijdelijk zijn