BLOEMENDAAL - Tijdens deze excursie genieten van het duinlandschap. Hoe zijn de duinen ontstaan en welke veranderingen hebben zich in de afgelopen eeuw voorgedaan. Wie zijn hier bij betrokken geweest en welke invloed hebben de exoten op de biodiversiteit in de duinen. En welke invloed hebben de mensen gehad op de duinen. Ieder jaargetijde heeft zijn schoonheid en er is altijd genoeg te zien.

Het weer heeft veel invloed op de duinen vooral in de zomer als het langere tijd droog is. Wat zijn de effecten op de natuur in de duinen en heeft de mens hier invloed op.

In ieder jaargetijde is er dus voldoende te leren over de duinen. Vanaf het uitzichtpunt Starrenberg heb je een mooi gezicht op de duinen. Zowel de binnenduinrand als het strand zijn vanaf dit punt te zien.

Zondag 3 september 2023, 08:30 – 10.00 uur

Bleek en Berg, ingang Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Bij parkeerplaats Bleek en Berg, Bergweg Bloemendaal

Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Reserveren/aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl.

Informatie di. t/m zo. via 023-5411123.