ZANDVOORT - SKiP (Stichting kdv. Pippeloentje-Pluk) en Stichting Pluspunt (De Boomhut) hebben besloten om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om te komen tot een nauwe samenwerking. De beide stichtingen willen samen een goed dekkend aanbod op het gebied van Kinderdagopvang, Voorschoolse en Naschoolse Opvang aanbieden.

Dit onderzoek ligt in het verlengde van de al jarenlange goede contacten die beide organisaties met elkaar onderhouden. Hoewel er geen concrete datum kan worden genoemd voor de afronding van het onderzoek, streven beide organisaties ernaar om voor het eind van het jaar het onderzoek af te ronden en de uitkomsten door te voeren. Onderdeel van het onderzoek zal o.a. het raadplegen van de ouders, de oudercommissies en samenwerkingspartners zijn.