ZANDVOORT - Vanaf aanstaande maandag 5 december wordt gestart met de sloop van de passagepanden aan de Burgemeester Engelbertsstraat. Het gaat dan om de panden Passage 2-42. Alleen ‘Restaurant Le Grand Prix’, Passage 6-8-10, wordt op dit moment niet meegenomen in de sloopwerkzaamheden. Hier loopt nog een juridische procedure.


Wethouder Peter Kramer: ”Vorige week kon ik al de sloop op het Badhuisplein aankondigen en volgende week starten we dan eindelijk ook met de sloop van de passagepanden. Ik ben hier heel blij mee; het heeft veel te lang geduurd. Met deze sloop maken we een volgende stap naar de bouw van woningen voor starters in de sociale huur en goedkope koop op deze plek. Zandvoort is daarnaast de enige badplaats met een NS-station aan het strand. Daar hoort een uitnodigende entree bij. Vanaf volgende week worden onze bezoekers in ieder geval niet meer verwelkomd door een verpauperde passage richting zee.”

Nog voor de kerstvakantie worden de panden boven het maaiveld gesloopt. Na de kerstvakantie worden ook de kelders verwijderd.

De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden circa twee maanden zullen duren. Er is zeer beperkt asbest aanwezig dat door een gespecialiseerd bedrijf veilig wordt verwijderd.

De panden bevinden zich midden tussen andere bebouwing en uiteraard wordt geprobeerd om de overlast tot een minimum te beperken. Het kan echter voorkomen dat omwonenden enige geluidshinder ervaren. Op dit moment wordt een bewonersbrief onder de omwonenden verspreid waarin ook staat hoe zij bij de sloopaannemer eventuele overlast kunnen melden.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tijdens de normale werktijden.

Er worden geen wegen afgesloten of omleidingsroutes ingesteld.De sloop van de passagepanden is een losstaand onderdeel van de ontwikkeling van de Entree. Er komen nieuwe woningen, het hotel wordt uitgebreid en er komen duidelijke looproutes van en naar het strand. De stedenbouwkundige visie is door de gemeenteraad vastgesteld en hier te vinden: stedenbouwkundige-visie-entree-zandvoort