ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - Op 12 april markeerden gedeputeerde Jeroen Olthof van provincie Noord-Holland, wethouder Bas van Leeuwen van Haarlem, wethouder Eveline Stam van Heemstede, wethouder Martijn Hendriks van Zandvoort en wethouder Henk Wijkhuisen van Bloemendaal de start van het onderzoek om de bereikbaarheid van de kust te verbeteren.


Het gezamenlijke onderzoek naar de bereikbaarheid van de Zandvoortse en Bloemendaalse kust loopt tot en met april 2024.

De Zandvoortse en Bloemendaalse kust zijn al jaren populaire bestemmingen. Bij mooi weer of wanneer er een evenement is aan het strand (piekdagen) reizen er veel mensen naar de kust. Op deze dagen is de toestroom zo groot dat dit gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van de hele regio. De gemeenten Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal, Haarlem en de provincie Noord-Holland vinden het tijd dit probleem gecoördineerd in beeld te brengen. Met een onderzoek brengen zij de knelpunten in kaart en zoeken zij oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Onderzoek

Het onderzoek start met een verkenning. Waar is het druk, hoe erg is het en op welke dagen? Het is een actualisatie van bestaande data en informatie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met grote opgaven, zoals woningbouw, stikstofregels en klimaatverandering.

Meedenken

Op basis van de verkenning worden oplossingsrichtingen gekozen. Er wordt naar alle vervoersmiddelen gekeken: auto, fiets, openbaar vervoer en naar voetgangers. Na september krijgen reizigers, inwoners, organisaties en ondernemers de kans om mee te denken over deze oplossingen. Vervolgens wordt een scenario opgesteld om de stranden in Zuid-Kennemerland goed bereikbaar te houden zonder dat er grote problemen ontstaan. Het dagelijkse woon-werkverkeer en de leefbaarheid mogen hierdoor niet verslechteren. Het onderzoek loopt tot en met april 2024. Aan het einde van het onderzoek worden afspraken gemaakt over welke maatregelen worden uitgevoerd en door wie.

Zeeweg

Naast deze verkenning start de provincie dit voorjaar een onderzoek naar de Zeeweg (N200). De Zeeweg is een belangrijke route naar de kust. Op deze weg vinden relatief veel ongevallen plaats. De provincie voert in 2028 groot onderhoud uit aan de Zeeweg. Vooruitlopend daarop onderzoekt de provincie welke aanpassingen aan de weg kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid. Hier wordt binnenkort meer over bekend.