ZANDVOORT - Tussen Den Haag en Zandvoort komt definitief het grootste windmolenpark op zee. Vattenfall bezit de vergunning en heeft nu besloten daadwerkelijk te gaan bouwen. De aanleg begint volgend jaar en het park is in 2023 naar verwachting in bedrijf.

Het park Hollandse Kust Zuid 1-4 komt op ongeveer 18 kilometer van de kust en bestaat uit 140 windmolens. De capaciteit van het park is dan 1.500 megawatt. Dat is gelijk aan het stroomgebruik van ruim 2 miljoen huishoudens.

In kustgemeenten als Zandvoort is er veel protest tegen het park. Tegenstanders noemen het een hekwerk op zee, met honderden windmolens zo groot als de Euromast. Aan het strand wordt gevreesd dat de turbines vanwege 'horizonvervuiling' negatieve gevolgen hebben voor het toerisme. Als windmolens zo dichtbij staan, zouden badgasten niet meer het idee hebben aan zee te zitten. Het alternatief is volgens de tegenstanders om de molens verder op zee te zetten. Ondanks het verzet is er toch een vergunning verleend.