ZANDVOORT - De introductie bijeenkomst van de Herstel Academie begon met een lunch. Waarna Marcia Kroes vertelt wat de academie in Zandvoort kan bieden. De herstelacademie biedt mensen met een kwetsbaarheid (GGZ en/of verslavingsachtergrond), middels educatie en zelfhulp de mogelijkheid om te werken aan herstel en aan het ontwikkelen van talenten. Men onderscheidt zich door de input van ‘ervaringsdeskundigen’. Tijdens de bijeenkomsten van de Herstelacademie wordt vooral veel uitgewisseld door de cursisten. Ze herkennen veel van elkaar in elkaars verhalen en dat geeft troost, steun en kracht.

De 28 aanwezigen hebben een aantal onderwerpen aangedragen waarover men graag een cursus in de Blauwe Tram in Zandvoort wil volgen: Grip op je leven in de waan van de dag: Ik sta aan het stuur.

Van uitkering naar werk. Hoe kan ik weer mijn plek innemen in de maatschappij?. En Oriëntatie over werken met Eigen Ervaring. Waarbij de aangegeven werd dit graag onder schooltijd te willen volgen zodat het voor alleenstaande ouders ook mogelijk is.

Wilt u een cursus volgen heeft u vragen of ideeën: admherstel@gmail.com of bel 06 33735694